В процесі очищення стічних вод підприємств будівельних матеріалів, скляних, фарфорових заводів від мінеральних і органічних зважених речовин використовують відстійники, гідроциклони, освітлювачі. Для цього застосовують коагулянт або разом з флокулянтом.