Стічні води містять такі забруднювачі: волокна целюлози, паперу, барвники, наповнювачі, емульсії, клейкі речовини та ін. Вони можуть бути різних кольорів, з високим вмістом зважених і органічних речовин, специфічним запахом. Стоки підприємств целюлозно-паперової промисловості проходять очистку через сітчасті фільтри з подальшим відстоюванням в горизонтальних або вертикальних відстійниках, хлоруванням з відстоюванням. Після чого їх збирають в загальний потік, відводять на загальнозаводські споруди механічної, фізико-хімічної (із застосуванням методу напірної флотації або шляхом відстоювання за участю коагулянту), а також / або біологічної очистки.