Стічні води газосланцевих заводів містять смолисті речовини, барвники, феноли, альдегіди, меркаптани, органічні кислоти, спирти. Стоки виходять в результаті технологічних процесів цехів мокрою сіркоочистки, уловлювання газового бензину, дефеноляціі, дубителів, також містять камерну і генераторну смолу, мастильні та соляровое масла, від яких вони повинні бути звільнені перед біологічним очищенням. Для цього застосовують метод напірної флотації разом з коагулянтом.