Флокулянти


Флокулянти для очистки води

З необхідністю згущення суспензії і очищенням води з високим вмістом суспензій стикаються підприємства різних галузей: вуглезбагачувальні, птахофабрики, комунальні господарства, заводи з виробництва плівки, цукру, паперу і багато ін.

Для інтенсифікації процесів освітлення каламутних вод, ущільнення осадів побутових і промислових стічних вод, а також для поліпшення якості зневоднення осаду або породи застосовують флокулянти.

І так, що ж собою являють флокулянти.

Флокулянти – водорозчинні органічні або неорганічні високомолекулярні сполуки на основі поліакриламіду (синтетичні) або активної кремнієвої кислоти (неорганічні,), або природні; відносяться до класу лінійних, використовувані самостійно або в поєднанні з коагулянтами для формування великих, швидко осідаючих пластівців завислих речовин.

Оскільки, флокулянти природного походження на основі крохмалю, целюлози, їх похідних, гумусових речовин і ін менш стабільні ніж синтетичні, за рахунок вмісту мікроорганізмів, які «з’їдають» або розкладають основну діючу речовину, то можливість їх зберігання і використання ускладнює. Також на рентабельність їх виробництва несприятливо впливає складність виділення їх із сировини.

Тому простота використання флокулянтів на основі поліакриламіду в порівнянні з природними і можливість варіювання їх властивостей за рахунок зміни хімічного складу або просторового розміщення радикалів в молекулі є обґрунтуванням їх широкого застосування на підприємствах і стимулом заводів-виробників розвиватися в цьому напрямку.

Поліакриламід

 –CH2–CH –

            CONH2    n          

картинка 

Для флокулянтів на основі поліакриламіду і його сополімерів, які представлені серією NEOFLOK характерна ланцюжкова форма макромолекул. При потраплянні в рідке середовище ці реагенти створюють сітку або павутину, на яку адсорбуються частинки нерозчинних і великі молекули колоїдних домішок, а також найбільш важливою є здатність цих «сіток» вловлювати прореаговані частки коагулянту,що вже адсорбували на свою розвинену поверхню домішки з оброблюваної води. При цьому утворюються глобули більшого розміру, які під вагою власної «маси» на 10-15% швидше осідають, що скорочує час процесу в цілому. Також в такій укрупненій частці вміст упаковано щільніше, що дає можливість знизити вміст води, а в подальшому і залишкової вологи після обробки мулу (пульпи) на центрифузі або фільтр-пресі до 3-5%.

Також використання флокулянтів дозволяє досягти більш низьких показників кольоровості, каламутності і залишкового вмісту алюмінію і / або заліза в залежності від складу коагулянту. Оскільки, по суті, флокулянти резонують дії коагулянтів. Відповідно кількість коагулянту, необхідна для досягнення встановлених показників води на тому чи іншому етапі значно зменшується, навіть при дуже маленьких дозах флокулянту 0,15 ÷ 1 мг / дм3. Тому флокулянти часто називають каталізаторами коагуляції.

Таким чином використання флокулянтів NEOFLOK дозволить:

– знизити енерговитрати за рахунок зниження навантаження на обладнання;

– створити мене трудомісткі умови обслуговування і експлуатації апаратів;

– знизити затрати на коагулянт через зменшення його витрат;

-оптимізувати процес очищення води за рахунок скорочення часу на стадії осадження і декантування;

-отримувати більш якісний продукт.

Залежно від величини і щільності заряду розрізняють: аніонники, катіонники і неіоногенні.

Відомо, що для осадів, насичених органічними речовинами (зольність 25-50%), раціонально використовувати катіонники. Для осадів з зольністю 55-65% краще застосовувати комбінацію з катіонних і аніонних флокулянтів, для осадів з зольністю 65-70% рекомендують використовувати аніонники. Дослідним шляхом встановлено, що катіонні флокулянти ефективніші для видалення органічних домішок, а аніонні доцільніше для очищення від неорганічних.

Дія флокулянтів обумовлюється наступними процесами: нейтралізація заряду; хімічна взаємодія з речовинами, розчиненими в оброблюваній воді і коагулянтами; створення полімерних зв’язків між окремими частинками твердої фази і радикалами полімеру.

Компанія ТОВ «НВП« Неосинтез» має можливість поставляти флокулянти серії NEOFLOK катіонного (К101-130, К201-255), аніонного (А101-130, А201-255) і неіоногенного (N101-102, N201-202, N301-302) типу , які розрізняються за знаком і щільністю заряду – від 0% (NEOFLOK N101) до 80% (NEOFLOK А117, NEOFLOK К128), величиною молекулярної маси – от 300 ͯ104 (NEOFLOK N101) до 2500 ͯ104 (NEOFLOK А114).

Тип і марка флокулянта обираються на підставі показників води або суспензії – рН, вміст суспензій, ХПК, кольоровість і ін., Умов його використання та зберігання (температура, специфіка обладнання, режим перемішування, час відстоювання).

У зв’язку з різноманітністю властивостей шламів підбір ефективних флокулянтів в кожному окремому випадку необхідно проводити за допомогою лабораторних і дослідно-промислових випробуваннях.

НеоСинтез › Реагенты Для Очистки Воды Номер — ❶ › Нас Рекомедуют!
Флокулянт неіоногенний
5 (100%) 1 vote